Manažéri na cudzom parkete

AKO BYŤ DOMA VO SVETE

Manazeri na cudzom parketeSlovensko sa už „nežnou revolúciou“ otvorilo politicky i ekonomicky svetu. Ostáva však otázkou ako sa svetu otvorili ľudia, manažéri, obchodníci, ktorí sa snažia uspieť na zahraničných trhoch, prípadne spolupracovať so zahraničným partnerom. Ovládať jazyk skutočne nestačí. O zahraničnom partnerovi, alebo zákazníkovi by sme mali vedieť oveľa viac, ako len jeho reč. Každá krajina má svoje špecifiká, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú nielen spôsob myslenia jej obyvateľov, ale aj štýl manažmentu a charakter obchodného vzťahu vôbec. Poznať tieto špecifiká znamená poznať svet, v ktorom chceme budovať svoje obchodné aktivity a stať sa úspešným.

“Manažéri na cudzom parkete” poskytujeme formou školenia s praktickými cvičeniami a ukážkami z praxe.

Obsah školenia

  • význam a podstata interkultúrnej komunikácie v biznise
  • interkultúrna komunikácia verzus interkultúrna kompetencia
  • pravidlá, zásady interkultúrnej komunikácie a biznis etikety v jednotlivých krajinách sveta: Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Grécko, Rusko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Turecko, Izrael, India, Arabské krajiny, Čína, Japonsko, Južná Kórea, Thajsko, USA, Kanada, Brazília, Mexiko, Južná Afrika, Austrália …

Účastníci získajú tiež publikáciu: “Manažéri na cudzom parkete”, ktorá je súčasťou účastníckeho poplatku za školenie.

Metódy použité v školení
Teoretické vstupy, praktické príklady, riešenie prípadových štúdií, diskusia, spätná väzba, videoanalýza.

Forma školenia a počet účastníkov v skupine

Otvorené školenie pre verejnosť / min. počet účastníkov v skupine: 6, max. 20
1. deň: 09:00 – 17:00 hod.
Termín: po vzájomnej dohode a naplnení počtu min. 6 účastníkov

Firemné interné školenie / max. 20 účastníkov
1. deň: 09:00 – 17:00 hod.

Lektor
Ing. Tomáš Borec, PhD., autor publikácií “Moderná biznis etiketa pre manažérov“, ”Manažéri na cudzom parkete”

Kontakt
Mobil: +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk