Biznis etiketa

AKO ZVÝŠIŤ VPLYV SVOJHO PROFESIONÁLNEHO A OSOBNÉHO VYSTUPOVANIA

Samozrejmou súčasťou každého moderného podnikateľa, či osoby, ktorá pôsobí v biznise by malo byť ovládanie biznis etikety. Prvý dojem trvá okamih a je len jeden. Predstavuje jeden z najdôlejžitejších faktorov pri nadväzovaní kontaktov. Za ten krátky čas zapôsobíme a vyvoláme určité pocity, vnemy. Dokonalé a sebaisté vystupovanie by mal preto ovládať každý, kto pri svojej práci prichádza do styku so zákazníkmi, partnermi a reprezentuje navonok spoločnosť a jej firemnú kultúru. Nemenej dôležitá je aj znalosť verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvolenie vhodného oblečenia a doplnkov na daný typ podujatia, či stretnutia. Profesionálne vystupovanie a vzhľad  tak zaručí úspech v obchodných vzťahoch.

“Biznis etiketu” poskytujeme formou školenia s praktickými cvičeniami a ukážkami z praxe.

Obsah školenia

1) Základy biznis etikety

 • spoločenská etiketa verzus biznis etiketa
 • prvý dojem a jeho význam
 • reč tela, neverbálna komunikácia
 • rituály pri pozdrave, predstavenie sa, správne oslovovanie, podanie ruky
 • rola vizitky v marketingovej stratégii a komunikácii
 • použitie tykania a vykania
 • princípy telefonického rozhovoru, e-mailovej komunikácie
 • biznis etiketa na služobnej ceste

2) Vzhľad a oblečenie v biznise

 • dress code, podpora osobného a firemného imidžu
 • význam vhodného oblečenia v biznise, optimálny vzhľad ženy v biznise, optimálny vzhľad muža v biznise
 • spoločenské oblečenie manažérky a manažéra
 • doplnky a princípy ich nosenia, vyvarovanie sa „smrteľných hriechov” a faux pas

3) Typy biznis a spoločenských podujatí

 • typy biznis podujatí a stretnutí (pracovné raňajky, obed, večera, obchodné stretnutie, výstava, veľtrh, a pod.)
 • typy spoločenských podujatí (čaša vína, raut, recepcia, kokteil, ples, a pod.)
 • porozumenie skratiek v pozvánkach na podujatia (R.S.V.P., označenia dress code, a pod.)
 • vhodné oblečenie pre rôzne typy podujatí

4) Kultúra stolovania pre manažérov

 • organizácia pracovného obeda (večere)
 • správne prestieranie
 • spôsob rozsadenia pri stole
 • výber vhodného menu a spôsoby konzumácie (plody mora, kombinácie jedlo a víno, dezert a káva, a pod.)
 • úlohy hostiteľa
 • platenie a prepitné

Účastníci získajú tiež publikáciu: “Moderná biznis etiketa pre manažérov”, ktorá je súčasťou účastníckeho poplatku za školenie.

Metódy použité v školení
Teoretické vstupy, praktické príklady, riešenie prípadových štúdií, diskusia, spätná väzba, videoanalýza.

Forma školenia a počet účastníkov v skupine

Otvorené školenie pre verejnosť / min. počet účastníkov v skupine: 6, max. 20
1. deň: 09:00 – 17:00 hod. / 6 – 10 účastníkov
2. dni: 09:00 – 17:00 hod. / 11 – 20 účastníkov
Termín: po vzájomnej dohode a naplnení počtu min. 6 účastníkov

Firemné interné školenie / max. 20 účastníkov
1. deň: 09:00 – 17:00 hod. / do 10 účastníkov
2. dni: 09:00 – 17:00 hod. / 11 – 20 účastníkov

Lektori
Ing. Tomáš Borec, PhD., autor publikácií “Moderná biznis etiketa pre manažérov“, ”Manažéri na cudzom parkete”
Ing. Lenka Kmeťová

Kontakt
Mobil: +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk