V&R

Profesionálne vzdelávanie (V) a osobný rozvoj (R) jednotlivcov a tímov predstavuje základ pre zabezpečenie úspechu firmy, či akejkoľvek organizácie na trhu. Dnes, viac než kedykoľvek pred tým, sú vzdelaní, motivovaní a inovatívne mysliaci zamestnanci doslova “firemným striebrom”.

Náročnosť domáceho a globálneho trhu vyžaduje od zamestnancov profesionálny prístup k svojim zákazníkom a  partnerom, garantovaný nielen odbornými vedomosťami, skúsenosťami, ale tiež osobnostnými predpokladmi akými sú najmä empatia a  komunikácia.

Marketing Angels ponúka vzdelávanie jednotlivcov a tímov v oblastiach, ktoré sú základnou esenciou úspešnosti na trhu:

  • odborné vzdelávanie a  osobný rozvoj v oblasti marketingu (Proklientská orientácia, Ako byť úspešný na veľtrhu, Marketingová komunikácia, Event manažment) pre odborníkov v daných oblastiach, rovnako pre tých, ktorí si v uvedených oblastiach potrebujú doplniť, alebo rozšíriť svoje vedomosti a vymeniť skúsenosti, ide najmä o pracovníkov HR oddelení, ktorí majú na starosti organizovanie firemných eventov pre svojich kolegov, partnerov, zákazníkov, a pod.,
  • odborné vzdelávanie a osobný rozvoj zamerané na medzinárodnú spoluprácu (Interkultúrna komunikácia, Medzinárodná biznis etiketa)
  • špecializované vzdelávanie a osobný rozvoj pre rôzne cieľové skupiny realizované netradičnou formou a novinkou na Slovensku – Horse Assisted Education, www.haeknowhorse.sk