Lídri lídrom

Lidri lidrom 1Projekt “Lídri lídrom – Európske perspektívy v manažovaní slovenských firiem” bol originálnym svojim obsahom a zameraním na pomoc slovenským podnikateľským subjektom v perspektívach členstva Slovenska v Európskej únii.

Projekt bol realizovaný pod záštitou Pála Csákyho, podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny. Projekt podporilo Ministerstvo hospodárstva SR a minister Robert Nemcsics.

Realizácia projektu prebiehala v období od mája do novembra 2002, formou 5-jednodňových komorných interaktívnych seminárov. V roli spíkrov sa predstavili slovenskí aj zahraniční reprezentanti firiem (top manažéri, obchodní a marketingoví manažéri), ale aj reprezentanti Delegácie EK v SR, poradenských firiem, špecializujúcich sa na EÚ.

Účastníkmi boli najmä predstavitelia malých a stredných firiem, ktorým projekt poskytol neoceniteľné informácie, networking, ale aj relax v podobe sprievodných programov (jazda na Subaru Impreza WRX s profesionálnym jazdcom Rallye, ochutnávka vín a pod.). SUBARU 1

Moduly projektu (témy seminárov):

  1. Zákaznícky orientovaná firma – cesta k prosperite
  2. Nákup a predaj z pohľadu európskych perspektív
  3. Efektívne modely manažovania rizík a znižovania nákladov
  4. Top manažment ako nositeľ corporate identity
  5. Európsky kontext v strategickom rozhodovaní a riadení firmy

Info:
http://www.profini.sk/projekt-lidri-lidrom/
http://www.hospodarskyklub.sk/hd-dennik/index.cgi?2002.10.23+Domace+55+print
http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/inspirujte-sa-uspesnymi-inspirujte-uspesnych