Philip Kotler

Slovenskí odborníci z oblasti marketingu, reklamy, obchodu a top manažmentu mali príležitosť osobne sa stretnúť a inšpirovať svetovou osobnosťou, marketingovým “guru” Prof. Philipom Kotlerom.

Prvý krát, v roku 2002, kedy sme v Bratislave realizovali seminár pod názvom “New Developments in Marketing – Iniciatívy marketingu v novej ekonomike”. Súčasťou 2-dňového pobytu Prof. Kotlera bola okrem seminára aj slávnostná udalosť – ceremoniál odovzdávania titulu Doctor Honoris Causa. Trnavská univerzita Cyrila a Metoda ho udelila Prof. Philipovi Kotlerovi.

Druhý krát, v roku 2007, sme úspech seminára zopakovali a zorganizovali seminár pod názvom “Marketing v pohybe – hybná sila novej ekonomiky”. Súčasťou 2-dňového eventu bol aj krst jednej z nových publikácii “Marketing v pohybu”, ktorej spoluautorom je Prof. Philip Kotler. Odborná publikácia vyšla v pražskom vydavateľstve Management Press v českom jazyku.

Najzaujímavejšou na krste však bola skutočnosť, že Prof. Philip Kotler, napriek množstvu kníh, ktoré vydal, po prvý krát svoju knihu pokrstil, u nás na Slovensku. Bol to preňho mimoriadne zaujímavý, nový zážitok.

Uvod slide 1_Kotler krst3Kniha_Philip Kotler Marketing v pohybu