O seminári

Kotler a auditorium2Seminár vedený svetovou osobnosťou, Prof. Philipom Kotlerom poskytol účastníkom neoceniteľné informácie, ktoré sú dnes reálnou súčasťou sveta marketingu a biznisu, predovšetkým vo svete on line marketingu a komunikácie.

Seminár v oboch prípadoch sprevádzalo množstvo špecializovaných sprievodných aktivít pre partnerov a účastníkov eventu: Welcome Dinner, okrúhly stôl, tlačová konferencia, autogramiáda, slávnostná recepcia spojená s odovzdávaním cien partnerom eventu, slávnostná ceremónia spojená s udeľovaním Doctor Honoris Causa, vydanie a krst knihy, novinka vo svete mobilnej komunikácie na Slovensku – prvý on line prenos fotiek mobilom (Nokia) z príchodu Prof. Kotlera na Slovensko na internete.

Uvedené aktivity nie sú zďaleka bežnou súčasťou seminárov, ktorých sa Prof. Kotler vo svete zúčastňuje. Kreativita, inovácie, profesionálna organizácia, starostlivosť a celková atmosféra ho presvedčili, aby sa ochotne zúčastnil všetkých pripravených aktivít, ktoré naňho v Bratislave čakali.

Kotler a ucastnici 1Kotler tlacovka