Maľujme srdcom 2014 v ČR

Logo Malujme srdcemPo dvojnásobnom úspechu na Slovensku sa projekt Maľujme srdcom pripravuje v metropole Českej republiky, Prahe. Partnerom, pre ktorého je projekt určený je renomovaná Nadace Naše dítě, www.nasedite.cz. Celý výťažok z aukcie obrazov osobností je určený pre deti s mentálnym a kombinovaným (mentálne aj fyzicky) postihnutím.

Rovnako ako na Slovensku, aj v ČR bude projekt realizovaný na vysokej úrovni, preto budú jeho jednotlivé aktivity – vernisáž, výstava prebiehať v historických priestoroch Královské kanonie premonstrátů na Strahově, www.strahovskyklaster.cz, aukcia vo  veľkorysých a krásnych priestoroch TOP HOTELA Praha, www.tophotel.cz

Nemení sa ani podstata a priebeh projektu. Vybrané osobnosti namaľujú obraz olejovými farbami na plátno. Opäť je dôležité, aby takú skúsenosť pred tým nemali, čo im všetkým vytvára rovnaké podmienky a znamená, že ich dielo bude unikátne a originálne. Obraz môžu tvoriť vo svojom súkromí sami, alebo majú k dispozícií odborného poradcu a tiež miesto na maľovanie, vedľa Galérie MIRO na Strahově, kde svoje obrazy tvorí aj pán Karel Gott.

Harmonogram projektu

I. etapa:     oslovenie vybraných osobností, komerčných a mediálných partnerov
II. etapa:    tvorba obrazu, príprava mediálnej kampane, mediálna kampaň
III. etapa:   vernisáž (14.5.2014), následne výstava obrazov pro verejnosť (15.5 – 3.6.2014)
IV. etapa:    aukcia (4.6.2014), odovzdanie finančných prostiedkov Nadaci Naše dítě

Tešíme sa na krásne, originálne a unikátne diela osobností, maľované srdcom a v prospech dobrej veci!