Nadace Naše dítě

Logo Nadace Naše dítěNadace Naše dítě je renomovaná nadácia, pôsobiaca v Čechách už 20 rokov. Svoju činnosť zahájila 1.10.1993 s cieľom pomáhať týraným, zneužívaným a inak ohrozeným deťom. Následne rozšírila svoju činnosť tiež v prospech hendikepovaných a opustených detí a detí zo sociálne slabších rodin. Formou grantových schém podporuje desiatky občianských združení a stacionárov, ktoré sa starajú o deti s hendikepom. Financuje tiež vybrané aktivity detí z detských domovov v celej Českej republike. Prostredníctvom individuálnych žiadostí podporuje hendikepované a ohrozené deti a ich rodiny.

Počas svojho dlhoročného pôsobenia si vybudovala svoje nezastupiteľné miesto v danej oblasti. Podporujú ju mnohé známe osobnosti v ČR (Helena Vondráčková, Lucie Bílá, Karel Gott, a ďalší), teraz i na Slovensku.

http://www.nasedite.cz/cs/projekty/malujeme_srdcem

Bližšie informácie o nadácii na www.nasedite.cz