Výťažok z aukcie

SabinkaCelý výťažok z aukcie obrazov osobností, do poslednej CZK pôjde pre Nadaci Naše dítě a v prospech mentálne i fyzicky postihnutých detí.

Konkrétne pôjde o podporu týchto aktivít:

  1. 1. individuálna pomoc konkrétnym deťom a ich rodinám prostredníctvom individuálnych žiadostí priamo adresovaných Nadaci Naše dítě:
    a.) nákup pomôcok a zariadení, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života ťažko mentálne i fyzicky postihnutých detí (napr. špeciálne upravené polohovacie zariadenie, špeciálne upravené detské kočiare, invalidné vozíky a pod.),
    b.) príspevok na aktivity, ktoré majú priamy pozitívny vplyv na psychický a fyzický rozvoj ťažko postihnutých detí (napr. príspevok na hipoterapiu, canisterapiu a pod.)
  2. podpora vybraných neštátnych neziskových organizácií, ktorých cieľom je priama pomoc deťom s mentálnym a kombinovaným (mentálne i fyzicky) postihnutím – osobná asistencia pre deti s ťažkým postihnutím.

Prednosť budú mať žiadosti ťažko postihnutých detí so sociálne slabších rodín, od matiek samoživiteliek, ktoré sa starajú o ťažko postihnuté dieťa a pod.

Finálny výťažok z aukcie, skvelých 501.000 Kč. Viac na www.malujmesrdcem.cz