EPVM Turčianske Teplice

EPVM TTPriama demokracia je pojmom, ktorý má vo vyspelých krajinách a demokraticky orientovaných politikách štátov svoje neustále rastúce postavenie a význam. V tejto súvislosti sme v dňoch 20. – 22.10.2011 pre mesto Turčianske Teplice pripravili originálny projekt e-participácie pod názvom “Elektronický prieskum verejnej mienky (EPVM)”.

Cieľom EPVM bolo ukázať na Slovensku novú, vo svete (napr. v Estónsku, Švajčiarsku a pod.) však už osvedčenú elektronickú formu účasti občanov na správe veci verejných (elektronické voľby). Občania sa v Turčianskych Tepliciach mohli vyjadriť k 3 otázkam rozvoja mesta.

Z organizačného hľadiska sa EPVM  konal rovnako ako voľby, t.j. vo volebných miestnostiach boli zriadené volebné komisie, ale občania sa po registrácii občianskym preukazom posadili za počítač a prostredníctvom intuitívneho programu mohli hlasovať elektronicky. Po uzatvorení volebných miestností stačilo podpísať len zápisnicu, bez náročného sčítania volebných lístkov. Špecializovaný softwér zabezpečil automatické sčítanie hlasov a vyhodnotenie EPVM v bezpečnom prostredí.

Projekt zrušil mýty o tom, že elektronické voľby cez internet nie sú pre starých ľudí. Veľký OMYL! Najvyššia účasť v EPVM bola zaznamenaná pravé občanmi nad 50 rokov!

Projekt bol zároveň originálnym a prvým svojho druhu vôbec v regióne V4. Išlo o riadny projekt, ktorý bol po právnej stránke realizovaný v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) Turčianske Teplice. Technickým partnerom projektu bola spoločnosť CENTIRE z Bratislavy.

Info:
http://www.isss.cz/archiv/2012/download/prezentace/sygter_turteplice.pdf
http://www.teraz.sk/import/tur-teplice-elektronicke-referendum-j/9391-clanok.html?currency=GBP
http://www.centire.com/sk/sluzby-a-riesenia/elektronicky-prieskum-verejnej-mienky