Turčianske Teplice

Mesto Turčianske Teplice sa stalo prvým mestom v regióne V4, ktoré realizovalo projekt z oblasti priamej demokracie formou e-participácie, t.j. učasť občanov na správe vecí verejných prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a internetu. Moderný a ústretový pán primátor Michal Sygút sa tak stal vzorom a inšpiráciou pre ďalšie mestá na Slovensku.

www.turciansketeplice.sk