O nás

Srdečne Vás vítam na stránke a v spoločnosti Marketing Angels!

Keď si pozriete náš obsah, zistíte, že eventy a projekty, o ktorých sa tu dozviete sú Vám dobre známe. Mnohí ste sa ich osobne zúčastnili, zažili ich atmosféru, získali nové informácie, mali možnosť sa osobne stretnút so svojim idolom (svetovou osobnosťou), nadviazali nové priateľstvá a partnerstvá, pomohli zrealizovať krásne a zmysluplné projekty…

Dôvod je jednoduchý, spoločnosť Marketing Angels priamo nadväzuje na originálne a netradičné aktivity úspešnej spoločnosti TOP Events, ktorú v roku 2002 založila a do roku 2009 viedla rovnaká osoba, ktorá je ich autorkou a úspešnou realizátorkou. Táto skutočnosť tak garantuje kontinuitu v poskytovaní originálnych, profesionálnych služieb a empatický prístup ku klientom, partnerom, komunitám a verejnosti.

Všetky poskytované služby, či realizované aktivity majú spoločný aktuálny trend v marketingu – vytvoriť lepší svet, preto je cieľom Marketing Angels pokračovať v začatom úsilí TOP Events a poskytnúť klientom a partnerom rôzne možnosti a formy spolupráce tak, aby bol výsledný efekt viac ako len príjemným zážitkom a prekvapením…

Verím, že nám preto zachováte rovnakú priazeň a záujem, za čo Vám úprimne ďakujem a teším sa na spoluprácu.

S úctou Vaša
Lenka Kmeťová