Portfólio služieb, aktivít

Firmy, organizácie, jednotlivci a tímy, verejnosť a komunity, cieľové skupiny, na ktoré sa zameriava spoločnosť Marketing Angels a prináša originálne riešenia v poskytovaných službách. Základným vodítkom v poskytovaní profesionálnych služieb je kreativita, inovácie, zážitok, emócie, videnie súvislostí a komplexicita v zmysle marketingu 3.0.

Zameranie spoločnosti odráža nielen aktuálne potreby, ale najmä, sleduje svetové trendy a vývoj na trhu v globálnom merítku. Portfólio spoločnosti predstavuje ucelené, vzájomne súvisiace a podporujúce sa spektrum služieb:

  • marketingové poradenstvo & marketing outsourcing,
  • marketingová komunikácia (top event manažment od kreatívnej idey, cez produkčné zabezpečenie po realizáciu a vyhodnotenie),
  • projektový manažment (špecializované projekty pre klientov a vlastné s možnosťou aktívnej účasti partnerov, sponzorov),
  • profesionálne vzdelávanie a osobný rozvoj jednotlivca (vrátane self-marketingu) a tímu pomocou originálnych a netradičných metód – HAE (Horse Assisted Education, www.haeknowhorse.sk).