Vízia

Staneme sa lídrom v oblasti marketingových služieb, ktoré svojim charakterom a zameraním pomôžu zlepšit svet – povedú firmy a organizácie, jednotlivcov a tímy, verejnosť i komunity k uvedomeniu si skutočných hodnôt a vyššej zodpovednosti rovnako voči súčasným i budúcim generáciám, ako aj ostatným živým a cítiacim tvorom a prírode.