Vitajte v Európe

Vlajky SR_EUProjekt „Vitajte v Európe“, bol kvalitatívne i obsahovo vyšším voľným pokračovaním úspešného projektu Lídri lídrom z roku 2002. Svojim charakterom bol unikátnym projektom zameraným na podporu integračného úsilia, profesionálny rozvoj firiem a pomoc pri riešení pálčivých problémov v perspektívach budúceho členstva v EÚ.

Záštitu nad projektom prevzal premiér Mikuláš Dzurinda. Hlavnými partnermi a garanciou vysokej odbornej úrovne a naplnenia cieľov projektu boli Delegácia EK na Slovensku s osobnou participáciou Jeho excelencie Erica van der Lindena, Podnikateľská aliancia Slovenska s osobnou podporou jej prezidenta Ivana Štefanca a Parlamentný Inštitút pod vedením riaditeľa Ľubomíra Fajtáka.

Projekt bol realizovaný ako cyklus 9-tich modulov, samostatných jednodňových seminárov zameraných na jednu tému. Projekt začal a skončil slávnostnou recepciou, na ktorej sa zúčastnili najvyšší predstavitelia vlády, významných inštitúcií a top manažéri. V rámci seminárov sa predstavili spíkri z vlády SR, oblasti politiky, diplomacie, práva, médií, informácií a biznis sféry.

Semináre boli určené pre podnikateľov, top manažérov a reprezentantov štátnej správy. Okrem informačnej hodnoty poskytli priestor aj na networking a lobing. Projekt bol realizovaný v období marec – november 2003.

Moduly projektu (témy seminárov):

  1. Strategické riadenie spoločnosti a harmonizácia s EÚ 
  2. Komerčné a konkurenčné spravodajstvo 
  3. Podnikateľská etika a korupcia
  4. Lobing 
  5. Terorizmus a podnikanie
  6. Bezpečnosť informačných technológií 
  7. Marketing s dôrazom na CRM a Public Relations
  8. Manažment ľudských zdrojov
  9. Vymáhateľnosť práva a ochrana veriteľa

Info:
http://www.poistovne.sk/22953-sk/vitajte-v-europe.php
http://www.hospodarskyklub.sk/hd-dennik/index.cgi?2003.7.16+Domace+42
http://banky.sk/8858-sk/konci-cyklus-vitajte-v-europe.php
http://www.hospodarskyklub.sk/hd-dennik/index.cgi?2003.11.19+Domace+49+print