Medialni partneri

Vzhľadom na charakter a výstupy projektu bolo veľmi dôležité, aby sa dostali aj do povedomia širšej verejnosti. Týmto spôsobom sa nám podarilo podporiť snahu vlády informovať verejnosť o otázkach nášho členstva v Európskej únii.

Mediálni partneri projektu:
denník Hospodárske noviny, týždenník Formát, TA 3, Rádio Twist, Agentúra SITA, mesačníky EuroReport, Marketing magazine a Business Slovakia, periodikum Israelskej obchodnej komory Israel Revue, internetoví špecialisti Mega & Loman prostredníctvom web stránok Poistovne.sk, Banky.sk a internetový portál Centrum.sk.