Poslanie

Našim poslaním je využívať marketing a jeho nástroje v prospech etického podnikania firiem a pôsobenia organizácií, zmysluplného rozvoja jednotlivcov a tímov a pomáhať verejnosti a komunitám v oblastiach, ktoré to vyžadujú.