Partneri

Rovnako ako na Slovensku, aj v Českej republike by nebolo možné projekt realizovať s podporou komerčných partnerov. Úprimne ďakujeme všetkým partnerom, ktorí spolu s nami participovali na realizácii tohto originálneho, zmysluplného a úspešného projektu. ĎAKUJEME!

GENERÁLNI PARTNERI PROJEKTU
www.nikon.cz / www.tiptravel.sk

NikonTIP travel CZECH

HLAVNÍ PARTNERI PROJEKTU
www.strahovskyklaster.cz / www.tophotel.cz

Strahovský klášterTOP HOTELS GROUP

ODBORNÝ PARTNER
www.maliarskeplatno.sk / www.malirske-platno.cz

MY HOME

GASTRO PARTNER Vernisáže
Vinařství Tomanovský, www.tomanovsky.cz
tomanovsky

PROJEKT PODPORILI

INTEDO s.r.o., www.intedo.cz
intedo

UNIPROG s.r.o.,
www.uniprog.cz

DCB Actuaries and Consultans s.r.o., www.dcb.cz
dcb

CENTR GROUP – zabezpečila ochranu a bezpečnosť vernisáže a aukcie,
www.centrgroup.cz
centr_group

Thun studio,
www.thunstudio.cz
thun

redred,
www.redred.sk

Bližšie informácie o projekte na www.malujmesrdcem.cz

Kontaktná osoba/autorka projektu:
Ing. Lenka Kmeťová, mobil +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk