Program

Kotler a auditoriumObsahová náplň seminárov sa zameriavala na novinky a trendy v marketingu. Seminár bol tak mimoriadnym prínosom pre všetkých zúčastnených a poskytol im neoceniteľný zdroj informácií dôležitých pre ich praktické využitie a získanie konkurenčnej výhody na trhu.

Súčasťou každého bloku bola interaktívna diskusia Prof. Philipa Kotlera s účastníkmi. Mohli priamo z úst svetového “guru” získať odpovede na otázky, ktoré im konkrétne pomohli v ich firmách, alebo zistiť kam smeruje marketing a pripraviť sa na trendy, ktoré, ako je dnes už jasné, nás neminuli.

Obsah (témy) seminára Marketing v pohybe 2007

 •  Marketing verzus predaj – ako zlepšiť ich vzťahy a vzájomnú spoluprácu
 •  Lojálni zákazníci ako výsledok uplatnenia holistického marketingu
 •  Výber víťaznej stratégie
 •  Pomocou laterálneho marketingu k objaveniu nových nápadov na nové produkty
 •  Nové komunikačné nástroje v marketingu a ich využitie
 •  Posun k high-tech marketingu, digitálna ekonomika

Obsah (témy) seminára Iniciatívy marketingu v novej ekonomike 2002

Hybné sily novej ekonomiky

 • Prebytočná výrobná kapacita a hyperkonkurencia
 • Rastúca sila zákazníkov
 • Dominancia distribútorov nad výrobcami
 • Nárast digitalizácie a internetu
 • Rýchly rast distribučných kanálov a médií
 • Globalizácia a vzájomná globálna závislosť
 • Recesia a technologický pokles
 • Fúzie a aliancie

Strategický marketing – začiatok

 • Spôsoby budovania zákazníckej rovnosti
 • Rozvíjanie “zrozumiteľnej” firmy a pozicionovanie produktu
 • Stratégie a taktiky budovania vašej značky
 • Vzťah medzi stratégiou budovania značky a misiou spoločnosti
 • Budovanie značky vyžaduje viac než reklamu
 • Hlavné taktické nástroje brandingu

Využitie databázového marketingu a CRM

 • Budovanie a práca s databázou vašich zákazníkov
 • Odhad ziskovosti zákazníkov a ich celoživotnej hodnoty
 • “One-to-one marketing” keď funguje a keď nefunguje
 • Internet a jeho využitie v súčasnosti
 • Internet znamená viac ako e-commerce
 • Internet poskytuje nové príležitosti
 • Internet v službách marketingu

Zlepšenie efektívnosti komunikačných a distribučných kanálov

 • Reklama je obsiahlejšia než 30 sekundový komerčný oznam
 • Public Relations, váš nízkonákladový, vysoko účinný nástroj
 • Naplnenie prísľubu značky integráciou marketingovej komunikácie
 • Riadenie viacerých distribučných kanálov a meranie ich efektívnosti