Kto je Philip Kotler

Foto_Kotler_auditoriumNa svete je málo ľudí, ktorí sa do povedomia manažérskej odbornej verejnosti, ba i marketingových laikov zapísali takým spôsobom ako pán profesor Philip Kotler. Najväčšia svetová autorita v oblasti marketing manažmentu s mnohými prívlastkami, z ktorých asi najviac vystihujúci podstatu jeho úspechu sú nepochybne “marketingový guru” a “otec marketingu”.

Na jeho poznatkoch vyrástli a stále rastú celé generácie manažérov. Dodnes sú jeho knihy neodmysliteľnou súčasťou výučby na vysokých školách, najmä so zameraním na ekonomiku, marketing a manažment po celom svete. Tajomstvo jeho úspechu tkvie v jeho schopnostiach ako prepojiť teóriu s praxou, predvídať udalosti, určiť trendy. Disponuje tiež neuveriteľným citom pre správne rozhodnutia a strategické myslenie.

V súčasnosti je profesorom na J.L.Kellogg Graduate School of Management, NorthwesternUniversity, štát Illinois. Magisterský titul získal na University of Chicago, titul Ph.D. na Massachusetts Institute  of Technology, obidva  v ekonomickom odbore. Dokončil postdoktorandskú prácu z matematiky na HarvardUniversity a z behaviorálnej vedy na University of Chicago.

Jeho výskum a publikačná činnosť sa zameriavajú najmä na rozvoj a využitie marketingových princípov v oblastiach trhových analýz, vývoja nových produktov, konkurencieschopných marketingových stratégií, dlhodobého plánovania  a informačných systémov. Philip Kotler je autorom množstva odborných publikácií: Marketing Management – Analýza, plánovanie, implementácia a kontrola, najčastejšie používanej učebnice na vysokých školách ekonomického zamerania na svete; Princípy marketingu; Marketingové modely; Nová konkurencia; Vysoká viditeľnosť, Sociálny marketing; Marketingové miesta; Marketing pre ekumenické spoločnosti; Marketing pre stravovacie zariadenia a cestovný ruch; Marketing národov; Kotler o marketingu; Marketing vo verejnom sektore: Atlas zlepšenia výkonnosti, Marketing v pohybe, Good Works, Marketing 3.0 a množstvo ďalších.

Je tiež autorom viac než stovky článkov, publikovaných v najvýznamnejších časopisoch, ako sú Harvard Business Review, Management Science, Behavioral Science, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, and Journal of Advertising Research. Niektoré z jeho článkov získali ocenenia za najlepšie články (1962-Graham and Dodd Award, 1964-McLaren Advertising Research Award, 1964-Media/Scope Merit Award, 1965-McKinsey Award, 1969, 1971, 1972-Alpha Kappa Psi Foundation Award) a pod.

Profesor Kotler sa stal v roku 1985 držiteľom ceny Distinguished Marketing Educator, ktorú po prvý krát v tom roku udeľovala American Marketing Association (AMA). Je nositeľom aj ďalších významných ocenení Prize for Marketing Excellence, ktorú udeľuje European Association of Marketing Consultants and Sales Trainers,  v roku 1975 ho členovia AMA zvolili za vedúcu osobnosť marketingového myslenia, v roku 1978 získal cenu Paula Conversa, udeľovanú AMA za významný príspevok k rozvoju marketingu, v roku 1989 ocenenie Annual Charles Coolidge Parlin Marketing Research Award, v roku 1995 ho Sales and Marketing Executives International (SMEI) menovala marketérom roka, v roku 2002 získal ocenenie “Marketing Educator of the Year”  od Akadémie marketingových vied.

Philip Kotler je predsedom College of Marketing na Institute of Management Sciences, riaditeľom American Marketing Association, riaditeľom MAC Group, členom Yankelovich Advisory Board  a Copernicus Advisory Board, členom správnej rady Marketing Science Institute, členom Board of Governors na School of Art Institute of Chicago a členom Advisory Board of  Peter F. Drucker Foundation.

Je tiež držiteľom čestných doktorátov rady prestížnych vysokých škôl v Európe (v Štokholme, Zürichu, Aténach, Krakowe, Paríži, Viedni, Budapešti) a Južnej Amerike. Vďaka spolupráci s TOP Events roku 2002, keď prvý raz navštívil Slovensko, mu Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave udelila titul Dr. H. C.

Philip Kotler je nesporne klasikom marketingu naviac, priekopníkom teórie a aplikácie prepojenia  e-business s firemnými marketingovými modelmi a ich pridanou hodnotou pre zákazníkov. Pôsobí ako poradca pre marketingovú stratégiu a plánovanie, marketingovú organizáciu a medzinárodný marketing mnohých významných spoločností vrátane IBM, General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America, Merck, SAS Airlines, Michelin, Motorola, Ford a ďalších.

Precestoval celú Európu, Áziu a Južnú Ameriku, kde pôsobil ako poradca mnohých spoločností v oblasti aplikácie ekonomických a marketingových vedeckých princípov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Bol poradcom vlád krajín pri tvorbe a alokácii nástrojov a  zdrojov pre dosahovanie konkurencieschopnosti firiem na globálnych trhoch.

Dodnes vedie semináre a odborné stretnutia osobne, alebo prostredníctvom video konferencií a je jeden z najvyťaženejších top spíkrov na celom svete. Bližšie informácie ako aj jeho rozvrh prednášok pre rok 2013 nájdete na www.kotlermarketing.com