Partneri

Projekt Lídrom lídrom bol vôbec prvou, takto obsahovo pripravenou iniciatívou na Slovensku, vo vzťahu k Európskej únii. Jeho originálny charakter tak poskytol zaujímavú príležitosť spolupráce pre všetkých partnerov projektu.

Partneri projektu: