Event Management

AKTUÁLNE (13.5. – 20.6.2015)

V spolupráci s Nakladatelství FORUM s.r.o. sme pre záujemcov o Event Management pripravili špecializovaný kurz  “EVENT KOORDINÁTOR vo firemnej praxi” s certifikátom.
Kurz pozostáva z 3 modulov, t.j. celodenných seminárov. Bližšie informácie a registrácia:
http://www.forum-media.sk/detail-produktu/vzdelavaci-kurz-eventovy-koordinator-vo-firemnej-praxi.html?fold=params

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Praktické skúsenosti z realizácie množstva vlastných top eventov a eventov pre klientov (od kreatívnej idey po realizáciu) nás oprávňujú podeliť sa o skúsenosti s tými, ktorí sú vo firmách, verejných inštitúciách, organizáciách zodpovední za prípravu a realizáciu rôznych typov a foriem eventov. Veríme, že rovnako môžeme inšpirovať aj majiteľov eventových agentúr, alebo ich zamestnancov.

ÚSPEŠNÝ EVENT? CIT A DETAIL ROZHODUJE…

Event manažment je komplexný súbor rôznych činností, ktoré majú svoju logickú postupnosť a vzájomné súvislosti. Najdôležitejším faktorom úspešnosti je kvalitná a profesionálna príprava, ktorá zahŕňa množstvo dielčích aktivít, od kreatívnej idey, časového harmonogramu, rozpočtu, plánu logistiky, produkciu až po vyhodnotenie. Svoju významnú úlohu v event manažmente zohráva tiež odborná znalosť z marketingu, najmä marketingovej komunikácie. Tým najdôležitejším sú však ľudia, zodpovední za event manažment, ich schopnosti a dannosti pre tento typ práce.

“Event Management” poskytujeme formou školenia s praktickými cvičeniami a ukážkami z praxe.

Obsah školenia

  • event a jeho rola v marketingovej komunikácii
  • kreatívna idea a jej náväznosť na ciele eventu
  • časový harmonogram eventu
  • produkčné zabezpečenie a logistika
  • mediálna kampaň eventu (ak je plánovanou súčasťou eventu)
  • právne aspekty realizácie eventu
  • deň “D” – realizácia eventu
  • vyhodnotenie eventu

Obsah školenia je možné samozrejme prispôsobiť potrebám klienta a využiť praktické príklady, riešenia z jeho každodennej praxe.

Metódy použité v školení
Teoretické vstupy, praktické príklady, riešenie prípadových štúdií, diskusia, spätná väzba.

Forma školenia a počet účastníkov v skupine

Otvorené školenie pre verejnosť / min. počet účastníkov v skupine: 6, max. 20
1. deň: 09:00 – 17:00 hod. / 6 – 10 účastníkov
2. dni: 09:00 – 17:00 hod. / 11 – 20 účastníkov
Termín: po vzájomnej dohode a naplnení počtu min. 6 účastníkov

Firemné interné školenie / max. 20 účastníkov
1. deň: 09:00 – 17:00 hod. / do 10 účastníkov
2. dni: 09:00 – 17:00 hod. / 11 – 20 účastníkov

Lektorka
Ing. Lenka Kmeťová

Kontakt
Mobil: +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk