HAE KNOW-HORSE

Fiona a Zuzka LustikovaHAE (Horse Assisted Education) predstavuje na Slovensku absolútnu novinku v oblasti profesionálneho rozvoja a vzdelávania. Značka KNOW-HORSE, ako jediný certifikovaný zástupca zo Slovenska, reprezentuje Slovensko v EAHAE  (European Association for Horse Assisted Education) www.eahae.org

Všetky podrobné informácie o tejto forme interaktívneho vzdelávania s asistenciou nádherných a vnímavých tvorov, akými kone bezpochyby sú, nájdete na samostatnej stránke www.haeknowhorse.sk

Kontakt
Ing. Lenka Kmeťová
Certified Horse Assisted Educator, členka medzinárodnej asociácie EAHAE, www.eahae.org
Mobil: +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk