Proklientska orientácia

NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ …

Nachádzame sa v zvláštnom období. Na jednej strane tlak na vytváranie zisku, na strane druhej vzťah firiem k svojim zákazníkom, partnerom (B2B) sa vyznačuje neochotou, nezriedka aroganciou, chýba empatický prístup, nízka úroveň profesionality. Badať to najmä v maloobchode, v komerčných i verejných službách, ale aj v prevádzkách veľkých spoločností. Je potrebné si preto položiť otázku: “Je to v poriadku?”

V čase globalizácie, prebytku ponuky, informačných technológií, ktoré umožňujú kúpiť si tovar z ktoréhokoľvek miesta na svete online, začína byť jedinou konkurenčnou výhodou správanie sa k zákazníkovi. Pokiaľ má firma získať túto konkurenčnú výhodu, mala by si uvedomiť, ako sú na túto rolu pripravení jej zamestnanci. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je prioritou každej SMART spoločnosti. Práve pre také spoločnosti ponúkame interaktívny tréning proklientskej orientácie.

Obsah tréningu

  • Základy marketingu
  • Kto je náš klient
  • Čo je proklientská orientácia
  • Firemná kultúra
  • Komunikácia so zákazníkom (verbálna, neverbálna, elektronická)
  • Inovácie v myslení zamestnanca

Obsah tréningu je možné samozrejme prispôsobiť potrebám klienta a využiť praktické príklady, riešenia z jeho každodennej praxe.

Metódy použité v tréningu
Teoretické vstupy, praktické príklady, riešenie prípadových štúdií, diskusia, spätná väzba, videoanalýza.

Forma tréningu
Firemný interný tréning pre zamestnancov z jednej firmy:

1-deň: 09:00 – 17:30 hod./indoor tréning
2-dni: 09:00 – 17:30 hod./indoor tréning
2-dni: 09:00 – 17:30 hod./indoor tréning a outdoor tréning s asistenciou koní (www.haeknowhorse.sk)

Počet účastníkov v skupine
1. deň: 8 – max. 10 účastníkov
2. dni: 11 – max. 15 účastníkov

Kontakt
Mobil: +421 903 246 693, e-mail: kmetova@marketingangels.sk