Partneri

Vďaka týmto partnerom sa podarilo zrealizovať projekt úspešne a pomôcť Autistickému centru Andreas.

Partneri projektu:

Gastro partneri projektu: