Mediálni partneri

Komorný charakter eventu vyžadoval aj limitované mediálne výstupy, čo sa podarilo vďaka serióznemu partnerstvu s dvoma renomovanými mediálnymi partnermi.

Mediálni partneri:
mesačník EUROREPORT, tlačová agentúra SITA (uverejňované len fotografické výstupy s krátkym popisom a uvedením partnerov tak, aby bol zachovany komorný charakter eventu).