Program

TÉMY

1) Ľudia – vedenie a motivácia
Umenie vodcovstva. V čom spočíva tajomstvo lídra tretieho tisícročia?
Ako motivovať ľudí, aby vydali zo seba to najlepšie?

2) Vízia a manažment
Štyri iniciatívy, ktoré prispeli k úspechu spoločnosti General Electric: globalizácia, zameranie na služby, kvalita podľa metódy six sigma, e-business.
Prečo by mala byť vaša firma na trhu číslom 1 alebo 2?

3) Procesy
Možno využiť jednoduchý koncept na predaj veľkých ideí?
Nebojte sa zmeniť už „rozohratú partiu“!