Pripravujeme

V tejto časti Vám budeme prinášať informácie o plánovaných aktivitách, eventoch, projektoch, ktoré by sme radi zrealizovali, ale nachádzajú sa v štádiu kreatívnej idey, či zatiaľ len ako námet, koncept, čiastočne rozpracované. Budete mať tak príležitosť sa zapojiť a pomôcť nám ich dotvoriť, alebo obzvláštniť. Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa!

Realizované projekty a projekty, ktoré plánujeme v kratšom, či dlhšom časovom horizonte:

Copyright: marketing angels®

V prípade záujmu o bližšie informácie, partnerstvo k jednotlivým projektom, kontaktujte, prosíme:
Ing. Lenka Kmeťová, kmetova@marketingangels.sk, mobil: +421 903 246 693.